Nieuws/Wat U Zegt
1669254742
Wat U Zegt

’Storende trouwstoet verbieden’

F. Heeffer is blij dat Opsporing Verzocht beelden heeft kunnen laten zien van de klappen die tijdens een trouwstoet werden uitgedeeld aan een agent. „Mooi zo en nu doorpakken”, zegt hij.

eDe politie heeft beelden ter beschikking waarop de klap te zien is waardoor een agent knock-out raakte tijdens een trouwstoet in Rotterdam.

Tot nu toe waren er alleen beelden waarop te zien was dat de agent opkrabbelde, maar een omstander heeft nu zijn telefoonbeelden aan de politie ter beschikking gesteld. De beelden werden dinsdagavond getoond bij Opsporing Verzocht.

Mooi zo en nu doorpakken! De politie dient onverwijld op te treden tegen dit soort provocerende lieden die alle verkeers- en fatsoensregels aan hun laars menen te mogen lappen onder het mom van traditie. Dit soort tradities voeren ze maar uit in het land van herkomst van hun ouders. Hier gelden Nederlandse regels en gewoontes.

Dus ook niet wat burgemeester Aboutaleb in Rotterdam wil, namelijk dat deze trouwstoeten zich moeten aanmelden bij de gemeente waarna ze mogelijk een ontheffing hiervoor kunnen krijgen.

De politie moet optreden en niet wegkijken omdat er een burgemeester is, die meent de regels te interpreteren zoals hij meent dat ze moeten gelden.

Dit laatste geldt ook voor de steden Amsterdam en Utrecht.

F. Heeffer, Uden