Nieuws/Wat U Zegt
1671549223
Wat U Zegt

’Plan Knot niet goed doordacht’

Het afschaffen van de jubelton zal er ook niet toe leiden dat minder gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om te schenken, aldus Huub Kapel.

De schenkingsvrijstelling van (ruim) euro 100.000 euro, de zogeheten ’jubelton’ heeft ten doel het verminderen van de eigen woningschuld en het verlagen van de ’onderwater-hypotheken’.

Inmiddels heeft de SEO in haar rapport van mei 2021 aangetoond dat deze effecten niet of nauwelijks zichtbaar zijn en dat andere maatregelen doelmatiger en doeltreffender zijn.

Het effect van de jubelton op de huidige woningmarktcrisis is volgens het CBS niet bekend omdat de fiscale afwikkeling drie jaar kan duren. Wel is bij de SEO en het CBS bekend dat slechts in beperkte mate van deze vrijstelling gebruikt wordt gemaakt.

Het afschaffen van de jubelton zal er ook niet toe leiden dat minder gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om te schenken. Immers, vermogende ouders die 100.000 euro exclusief belasting kunnen missen kunnen waarschijnlijk ook 110.000 euro inclusief belasting missen.

De conclusie van Klaas Knot dat er sprake is van een spiraal van steeds hogere huizenprijzen en hogere hypotheekschulden is derhalve niet aangetoond. Het lijkt eerder populistische praat van Klaas Knot in navolging van het IMF dan een weldoordacht plan.

Huub Kapel