Nieuws/Wat U Zegt
1672394
Wat U Zegt

’Groeiend aantal burn-out klachten verontrustend’

Uitslag stelling: Werkdruk soms erg groot

Één op de zeven werkenden heeft last van stress, aldus cijfers van TNO en het CBS. Dat is zorgwekkend, aldus de meeste deelnemers aan de Stelling van de Dag. „Er moet iets gebeuren. Stress is één van de grootste schadeposten van de economie.”

Volgens meer dan de helft van de deelnemers moet stress op het werk worden aangepakt. Werkgevers zouden dan ook alerter moeten zijn op stress-gerelateerde klachten bij hun werknemers, meent 80 procent van de respondenten.Stress ziet men vaak niet, totdat de bom barst en we bij de dokter belanden. Ook dan word je door je werkgever gebeld of moet je je iedere dag melden. Wat nog meer stress oplevert.”

Onderzoeksbureau TNO noemt diverse factoren die de afgelopen jaren meer stress op de werkvloer veroorzaken, waaronder het constant mobiel bereikbaar zijn en bezuinigingen met als gevolg meer druk per werknemer. Ook te veel regels en procedures op de werkvloer en het gebrek aan inlevingsvermogen van managers spelen een belangrijke rol. Bijna de helft van de respondenten herkent al deze stressfactoren in de eigen werksituatie. „Er is te weinig personeel en constante druk van het management, die weer onder druk wordt gezet om met zo weinig mogelijk personeel het hoogst mogelijke resultaat te behalen. Daarbij is iedereen bang om zijn baan te verliezen.” Flex- en nul-uren contracten zorgen voor onzekerheid en dragen bij aan de toenemende stress: „Het nooit meer zeker zijn of je morgen nog werk hebt en daardoor staat ook de privésituatie op losse schroeven.”

Het schrappen van procedures en regels op de werkvloer zou de spanning kunnen verminderen (83 procent). Werknemers zouden meer eigen inbreng moeten hebben. Een deelnemer spreekt uit eigen ervaring:Ik werkte in de zorg, als alles maar op tijd in de computer stond was het goed, dat bewoners niet aan bod kwamen was minder belangrijk... frustrerend.” Een ander beaamt dit: „Nederland is ’overgemanaged’. Niemand is nog direct aanspreekbaar en alles, tot zelfs de pauze aan toe, is vastgelegd in protocollen.” Ook het vastleggen dat werknemers na werktijd onbereikbaar mogen zijn voor de werkgever (zoals in Frankrijk wettelijk het geval is) zou kunnen helpen (84 procent). „Door het mobieltje kan het bedrijf 24 uur per dag over zijn werknemer beschikken. Dat is niet vol te houden.”

Dat vooral twintigers en dertigers overbelast geraken, is volgens driekwart te wijten aan de houding van deze verwende ‘millenials’. Ze weten niet wat het is om hard te werken en laten zich snel uit het veld slaan. „De huidige generatie wil volop van het leven genieten. Exotische vakanties, feesten, dure auto, vrijstaand huis. Maar daar moet voor gewerkt worden.”

Een minderheid meent dat we niet zo moeten overdrijven en gewoon gezonder moeten leven. „Het weekend is om op te laden. Prioriteiten stellen en niet alles op de baas afschuiven. Je krijgt elke maand geld voor je inzet op werk. Niet om uit te slapen van een druk weekend”, stelt iemand. „Simpel, als je de volgende dag moet werken hoor je om 22.00 uur naar bed te gaan. Nu gaan ze eerst sporten en daarna de kroeg in. Werknemers moeten meer slaap nemen, minder alcohol, meer bewegen en vroeger opstaan”, adviseert een ander.