Nieuws/Wat U Zegt
1683805281
Wat U Zegt

’Overheid in gebreke bij woningbouw’

Als gemeenten verzuimen in de woonzorgtaak, dan ligt de bal bij de rijksoverheid om meer woningen te realiseren, vindt Dirk Schuurhof sr.

En nu niet komen met: ’demissionair’. Van Rutte III hebben we ook de laatste vier jaar niets gezien om nu eens daadwerkelijk een begin te maken met een oplossing van dit afschuwelijk probleem.

In Artikel 22, 2e lid van de Grondwet wordt gesteldt: 2. Bevordering van voldoende Woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. Welnu minister Ollongren of poremier Rutte?

Dirk Schuurhof sr.