Nieuws/Wat U Zegt
1688032397
Wat U Zegt

’Rutte neemt eindregie niet’

Peter Brouwer vindt het opvallend dat Mark Rutte in het Telegraaf-interview (Tel. 6/3) erop attent moest worden gemaakt, dat hij niet sprak over de mensen die door de overheid vermorzeld worden.

Kennelijk niet zo interessant voor hem. Rutte benoemt de toeslagaffaire en schadeafwikkeling Groningen als ’kwesties die niet goed zijn gegaan’, maar is trots op de rest en hemelt dat op. Dat is toch wel sterk bagatelisserend. Hij is namelijk eindverantwoordelijk voor deze twee zeer vergaande voorbeelden van bestuurlijk onvermogen van de overheid, die jarenlang hebben kunnen plaatsvinden tijdens zijn premierschap.

Het probleem met Rutte is dat hij onverkwikkelijke zaken gemakkelijk afschuift naar de betrokken ministers. Echter bij schandalen van deze omvang zul je toch nadrukkelijk en herkenbaar je eigen verantwoordelijk als eindverantwoordelijke premier moeten nemen. Ik heb dat gemist.

Peter Brouwer, Ede