Nieuws/Wat U Zegt
1696338254
Wat U Zegt

’De bpm en andere autobelastingen zullen niet dalen’

Uitslag Stelling: Animo km-heffing gering

De meeste stellingdeelnemers (77%) zijn er niet blij mee dat de plannen voor rekeningrijden weer uit de kast worden gehaald. „De zoveelste belastingheffing die waarschijnlijk niet in de plaats van, maar erbij komt”, reageert een van hen mismoedig.

De Mobiliteitsalliantie, waarin 24 partijen uit transport, ov en reizigersclubs zijn vertegenwoordigd, wil dat automobilisten gaan betalen naar gebruik en vervuiling. Dat staat in een Deltaplan dat vandaag wordt overhandigd aan verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen. De heffing zou vanaf 2024 ingevoerd moeten worden.

De mobiliteitslobby vindt dat dan wel belastingen als bpm en de motorrijtuigenbelasting drastisch omlaag moeten. Daar kan driekwart van de respondenten zich wel in vinden, maar velen van hen hebben er weinig vertrouwen in dat dit ook echt gaat gebeuren. „Rekeningrijden is alleen kassa voor Den Haag. Houd er maar rekening mee dat de bpm en wegenbelasting niet naar beneden gaan. En denk maar niet dat de mensen met het openbaar vervoer gaan, want dat is veel te duur en de verbindingen zijn slecht.”

Toch vindt de helft van alle respondenten het veel eerlijker om te betalen voor autogebruik en mate van vervuiling dan voor aanschaf en bezit. Iemand zegt: „Ik rij maximaal 10.000 kilometer per jaar maar betaal evenveel belasting als iemand die 100.000 kilometer rijdt. Bezit is geen reden om iemand te belasten. Gebruik wel.” Maar de meesten vinden dat de bpm en wegenbelasting dan wel moeten verdwijnen. „Niet én én!”

Maar anderen zeggen: „De kilometerheffing zit al in de brandstofprijs. Via accijnzen betaal je al meer als je veel kilometers rijdt.”

De overgrote meerderheid denkt overigens niet dat een kilometerheffing helpt om de CO2-uitstoot en het aantal files te verminderen. „Auto’s zijn niet het grootste probleem wat betreft milieuvervuiling. Sterker nog, ze worden steeds schoner. Het zijn vooral opkomende economieën en industrieën die vervuilen. Dus stop met autootje pesten en leg meer nadruk op thuiswerken.”

Andere tegenstanders vinden rekeningrijden een onhaalbaar plan vanwege de hoge kosten en privacy-problemen. „Iedereen moet een dure blackbox laten inbouwen om kilometers te registreren”, brengt iemand in. „En hoe zit het met de privacy van de ingebouwde gps-kastjes? Wie heeft hier toegang toe?”

Mocht er een kilometerheffing komen dan geven de meesten de voorkeur aan een vlaktaks; wie meer op de weg zit moet ook meer betalen. Een ecotaks, waarbij automobilisten die schoner rijden minder betalen, zien slechts weinigen zitten. „Niet iedereen kan een elektrische auto kopen.” Een spitstaks is evenmin populair. „Ik heb geen keuze, ik moet gewoon in de spits”, reageert een respondent.

Bijna een op de vijf is van mening dat rekeningrijden in de nabije toekomst onvermijdelijk is. „We ontkomen er niet aan want het wordt steeds drukker op de weg. Beter voor milieu en files. Maar voer Europees hetzelfde stelsel in en ook dezelfde betaalmethode” zegt een voorstander, die overigens ook vindt dat tegenover deze heffing andere autobelastingen verlaagd moeten worden. Een andere voorstemmer: „Het autogebruik moet omlaag, maar de mens zit vastgeroest in zijn blik met vier wielen. Het gedrag kan alleen veranderen door een ’rijbelasting’.”