Nieuws/Wat U Zegt
1699544389
Wat U Zegt

’Draagvlak voor asielopvang kalft snel af’

Aan de toestroom van asielzoekers komt geen einde. Dit jaar hebben zich al 90.000 personen zich gemeld in Nederland, weet K. Laheye.

Voor de juiste beeldvorming, het gaat hier over de omvang van een middelgrote stad ergens in ons land. Het opvangcentrum in Ter Apel is overbezet en daardoor ontstaan mensonterende taferelen. Dagelijks zijn er onvoldoende slaapplekken, waardoor migranten worden gedwongen om op stoelen te slapen. Ook is het zo druk in de opvang dat de asielzoekers geen enkele privacy hebben.

Op het terrein wordt gemakshalve een tentenkamp gebouwd. In diverse gemeenten met noodopvang gelijksoortige problemen. Het is dweilen met de kraan open. De overheid veroorzaakt deze ellende en houdt dit op onverantwoorde wijze in stand. De weerstand onder de bevolking wordt zienderogen groter. Een volledige falend optreden van het kabinet dat onder politieke druk deze situatie in stand houdt.

De roep van inwoners om een stop in de asielzoekersstroom te brengen, wordt door het kabinet en Kamer beoordeeld als racistisch of discriminerend. In toenemende mate wenden burgers zich af van de samenleving. Nederland verloedert.

K. Laheye