1701236
Wat U Zegt

’Grote kloof Kamerleden en kiezers’

Hoezo een representatieve democratie? Ik durf te stellen, zegt R.L. van Hasselt, dat burgers voor 99 procent niet eens weten wie de mensen zijn die hen in de Tweede Kamer vertegenwoordigen.

Representatieve democratie: dat wil zeggen dat de volksvertegenwoordigers het volk vertegenwoordigen en derhalve de wensen van de burgers op hun merites beoordelen en vervolgens uitvoeren.

Het grote probleem is echter, en dat schijnt maar niet doorgedrongen te zijn bij de huidige Tweede Kamerleden (volksvertegenwoordigers), dat zij in grote mate de burgers niet meer vertegenwoordigen, ook al omdat zij bij verkiezingen in het algemeen niet door de burgers gekozen worden. Het komt sporadisch voor dat er iemand met voorkeurstemmen in de Kamer komt.

Elke politieke partij heeft een lijst van mogelijke kandidaten voor het Kamerlidmaatschap opgesteld en maakt daaruit een keuze. Via de lijst, samengesteld door het partijbestuur, wordt bepaald wie in de Kamer komt en dus niet door de kiezer zoals elke keer wordt gesuggereerd door de Kamerleden, inclusief de voorzitter. Dit is toch wel zeer beschamend!

R.L. van Hasselt, Gieten