Nieuws/Wat U Zegt
1701619069
Wat U Zegt

Lezers: Rekenkamer nuttig voor controle op uitgaven

Uitslag Stelling: ’Scherp toezicht op Rutte IV’

Bijna alle deelnemers aan de Stelling van de Dag zijn van mening dat het kabinet onder curatele moet. De Rekenkamer heeft het kabinet op de vingers getikt omdat het vijf procent van de totale begroting onverantwoord heeft uitgegeven.

De Rekenkamer rekent het goed als een procent van de uitgaven niet helemaal goed zijn verantwoord. Twee derde van de respondenten vindt dit ook nog een te hoog percentage van de uitgaven. „Een procent van de uitgaven missen is ook niet heel weinig geld, dat is maar liefst 3,5 miljard euro!”, zo merkt een van de respondenten op.

De deelnemers zijn er unaniem over dat de Rekenkamer nuttig werk verricht doordat ze de uitgaven van het kabinet controleert. Een respondent die een behoorlijk hoge pet op heeft van de Rekenkamer stelt: „De Tweede Kamer is niet voldoende toegerust op het controleren van de uitgaven. Bij de Rekenkamer werken tenminste mensen die verstand van zaken hebben.”

Wel denkt een grote meerderheid dat het negatieve oordeel van het instituut over hoe het kabinet geld uitgeeft, niet echt indruk heeft gemaakt op Rutte en zijn ministers. „Ik krijg niet de indruk dat Rutte c.s. daar van wakker van liggen. De burger betaalt toch”, klinkt het. En een ander meent: „Belastingbetalers krijgen een waarschuwing en dan ook meteen een boete. Hier gaat het over miljarden euro’s die onverantwoord zijn uitgegeven en dat al voor het derde jaar op rij. Dat kan niet zonder consequenties blijven.”

Ook denkt daarbij bijna niemand dat het kabinet als gevolg van deze reprimande het uitgavenpatroon gaat aanpassen. Een respondent maakt een vergelijking: „Een huishouden was in de schuldhulpverlening gekomen. Het kabinet blijft maar geld uitgeven en kan daar gewoon mee doorgaan.”

De uitgaven verantwoorden gaat op veel ministeries mis, omdat het moeilijk is om goede financiële mensen te vinden. Bijna niemand denkt dat deze problemen snel zullen oplossen. Een criticus hekelt o.m. de arbeidsvoorwaarden bij de overheid: „Goede financiële mensen willen niet bij de overheid werken, omdat het te weinig betaalt en natuurlijk totaal geestdodend is.”

De slordigheid met de financiële huishouding is deels te wijten aan de coronacrisis. Daar is een fikse meerderheid niet verbaasd over. Sommigen twijfelen aan de oorzaak. „De coronacrisis is een smoes, maar het is vooral ook laksheid, slordigheid en soms ook desinteresse en gemakzucht”, foetert één van hen. En een ander deelt mee: „Coronacrisis? Laat me niet lachen. Het was voor die tijd al een zooitje.” Iemand die het wel begrijpelijk vindt: „Het ging in de crisis vooral om snel handelen. Het was ook niet wenselijk als bedrijven zouden moeten wachten op steun.”

Veruit de meesten maken zich zorgen over de financiële situatie in Nederland. Een deelnemer: „Met dit beleid zou elk bedrijf failliet gaan.” Velen vinden de Nederlandse financiën een puinhoop. Het gros van de deelnemers denkt dat er Europese landen zijn waar de begroting en de uitgaven veel beter op orde zijn. Bijna niemand gelooft dat Sigrid Kaag als minister van Financiën de juiste persoon is om op de schatkist te passen. „Het kabinet moet onder curatele. Geen van de ministers is eigenlijk vakbekwaam”, oordeelt een kritische respondent.