1702771
Wat U Zegt

Stemmers: Vrees dat Rutte zwicht voor Berlijn-Parijs

Uitslag stelling: ’Niks extra’s naar Brussel’

Nederland moet geen cent meer gaan betalen aan de Europese Unie. Deze duidelijke boodschap geeft de overgrote meerderheid van de stellingdeelnemers (96 procent) premier Rutte mee die morgen in Brussel spreekt over de EU-meerjarenbegroting.

De meesten menen dat Nederland als nettobetaler met een afdracht van circa 5 miljard euro per jaar al genoeg bijdraagt aan Europa. „We betalen al veel te veel en krijgen amper iets terug”, klinkt het veelvuldig. Er is bij velen ook verbazing dat Nederland als klein land zo’n prominente plek inneemt bij de afdracht.

Het verschil met Oost- en Zuid-Europese landen, waarnaar veel meer Europees geld terugvloeit, steekt veel respondenten. Daarbij komt de grote twijfel over sommige landen, zoals Polen en Hongarije, waar antidemocratische krachten terrein winnen. „Die Oost-Europese landen willen wel alle subsidies binnen harken, maar niet voldoen aan andere eisen van de EU”, analyseert een deelnemer. Vooralsnog wordt de vraag nog niet gesteld of deze landen nog wel voldoen aan de definities van een democratische rechtsstaat, maar velen hopen dat Rutte en anderen dit aan de orde stellen tijdens de gesprekken.

Menigeen meent dat Rutte en co zich moeten inzetten voor EU-hervormingen. Dat betekent ook een herverdeling van gelden. Nu gaat meer dan de helft van het EU-budget op aan landbouwsubsidies en steun aan zwakkere regio’s. „Nederland zou zich harder moeten opstellen en aansturen op een evenwichtigere bijdrage middels een andere normering”, laat een voorstander hiervan weten. Anderen dringen aan op forse besparingen van Brussel: „Laat de EU bezuinigen als ze tekort komen. Het is nu een soort subsidietrein geworden.” De meest geopperde ombuiging is afschaffing van één van de twee vestigingsplaatsen van het Europees parlement. Straatsburg krijgt daarbij bij velen de voorkeur boven Brussel. Verder worden de vorstelijke beloningen aan de orde gesteld: „Ik denk aan de exorbitante lonen en vergoedingen voor de parlementsleden. Laat dit vooral afgemeten worden aan aanwezigheid en prestaties.”

De meeste deelnemers maken zich grote zorgen over de opstelling en de ambities van Brussel. Menigeen wil een afgeslankte Europese Unie, die met de huidige begroting toe kan. Maar gevreesd wordt dat onze minister-president, ondanks zijn ’nee tegen meer geld voor de EU’, toch overstag zal gaan tijdens de budgettaire gesprekken in de komende maanden. Negen op de tien respondenten denken dat Rutte zal zwichten voor de eis van een hogere EU-afdracht onder druk van bondskanselier Merkel en de Franse president Macron. Nederland staat na de Brexit immers alleen tegenover het Europese tandem Berlijn-Parijs. „Waarschijnlijk is het vertrek van het Verenigd Koninkrijk geen goede zaak voor Nederland”, duidt een deelnemer, die de positie van Den Haag haarfijn aanvoelt.

Slechts een kleine groep (3 procent) is voorstander van een hogere afdracht aan de EU. Deze Europese pleitbezorgers benadrukken sterk de voordelen van de EU voor Nederland. „Het belang van de EU wordt steeds groter: veiligheid, migratie, defensie, in de onderhandelingen met VS, China, enz. En natuurlijk vrij verkeer van diensten, goederen en personen. Daar is (veel) geld voor nodig”, oppert iemand.