Nieuws/Wat U Zegt
170376291
Wat U Zegt

’Boeren niet bij plannen betrokken’

Jan Oosterhof was in 2001 burgemeester in een van de toen door mond- en klauwzeer (MKZ) getroffen gebieden. Als ik de overheid nu zie optreden in de stikstofcrisis, zie ik veel parallellen met toen. Als een soort schild voor eigen verantwoordelijkheid beroept het kabinet Rutte zich op Brusselse regels. Met enige gretigheid spant men zich in om de stikstofmaatregelen over de boeren uit te storten. Onze bestuurders lijken slechts uitvoerende Brusselse ambtenaren. Er wordt over de betrokken boeren gesproken als een homogene groep, maar dat klopt van geen kant en ze worden helemaal niet bij de plannen betrokken.

Bij de betrokken boeren groeit het wantrouwen van dubbele agenda’s. De overheid probeert andere ideologische, niet geformuleerde doelen binnen te halen. De boeren ondertussen voelen zich verraden en wanhopig. Velen uit de crisis van toen, tot op de dag van vandaag toe!

Er is destijds natuurlijk van alles geëvalueerd. Daaruit moet blijken dat het aantal zelfmoorden binnen de agrarische sector toenam. Lerend van al die evaluaties zou men nu toch zo verstandig moeten zijn ’de mens’ en niet ’het doel’ centraal te stellen.

Jan Oosterhof, Nijverdal