Nieuws/Wat U Zegt
1704041823
Wat U Zegt

’Geen oog voor WAO’er in Den Haag’

Het is hier al eens eerder aangekaart door een lezer: het achterblijven van de indexatie van de WAO-uitkeringen, schrijft Gerard Scheffer die zelf sinds 10 jaar volledig arbeidsongeschikt is. „In die 10 jaar ben ik er ruim 30% aan inkomen op achteruit gegaan.”

Helaas ligt mijn inkomen zo’n € 65 boven de grens voor de Toeslagenwet dus kan ik geen aanspraak maken op enige toeslag. Wel zijn mijn zorguitgaven, zoals bij de meeste (chronisch) zieken toegenomen. Denk maar aan het volledig opgebruiken van het eigen risico en de eigen bijdrage voor (behoorlijk dure) geneesmiddelen en, in mijn situatie, een eigen bijdrage voor het taxivervoer naar en van het ziekenhuis, meerdere keren per week.

Tel daarbij op dat ook mensen met een WAO-uitkering zich geconfronteerd zien met de stijgende prijzen. Daarbij hebben (chronisch) zieke mensen ook vaak de pech dat ze veel thuis (moeten) blijven waardoor ook de energierekening hoger uitvalt. Nu de regering aan alle kanten mogelijkheden zoekt om de gaten in de begroting te dichten zullen de WAO’ers waarschijnlijk opnieuw buiten de boot gaan vallen. Helaas ben ik nog geen politicus tegengekomen die dit dossier op de agenda heeft staan.

Gerard Scheffer, Heerlen