Nieuws/Wat U Zegt
1710542032
Wat U Zegt

’Alleen Europese waar’

De scheepvaart, die producten naar Europa vervoert die we hier al in voldoende mate hebben, zoals auto’s, wijn, textiel, somt Cor de Jong, draagt enorm bij aan milieuvervuiling en CO2-uitstoot.

Als we alleen Europese producten zouden kopen, vermijden we deze extra belasting van het milieu. Hier zouden de politici naar moeten kijken, want dat heeft veel meer impact dan het verlagen van de snelheid op de weg.

Cor de Jong