Nieuws/Wat U Zegt
1710542032
Wat U Zegt

’Alleen Europese waar’

De scheepvaart, die producten naar Europa vervoert die we hier al in voldoende mate hebben, zoals auto’s, wijn, textiel, somt Cor de Jong, draagt enorm bij aan milieuvervuiling en CO2-uitstoot.