Nieuws/Wat U Zegt
1713060537
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Meer bouwen voor senioren’

De groei van de koopkracht gaat volgens het Centraal Planbureau de komende jaren naar nul procent. Dat komt vooral door de vergrijzing. Geef de schuld maar weer aan de ouderen, reageert Mieke de Vries.

Volgens de berichten wordt het de komende jaren een drama omdat ouderen ouder worden en eindeloos in hun te grote woning blijven wonen omdat seniorenwoningen en opvang zijn gesloopt. Er wordt te veel gekeken naar starters in de woningbouw en niet naar senioren. Ga voor senioren bouwen dan komen de te grote woningen vrij, goed voor starters. Prioriteiten stellen en oplossingen zoeken. De kosten van asielopvang e.d. worden klein gemaakt maar zijn een veel groter probleem dan ooit voor mogelijk gehouden. Leg de schuld maar weer bij de ouderen.

Als ouderen uit hun dure woning stappen komt er heel veel geld vrij. En daar wordt door de regering geen rekening mee gehouden. Die zien alleen maar erfbelasting.

Mieke de Vries