Nieuws/Wat U Zegt
1722455308
Wat U Zegt

’Kaag totaal ongeloofwaardig’

Sigrid Kaag zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Zij is totaal ongeloofwaardig geworden, denkt Jan Muijs.

Als minister van Buitenlandse Zaken verslikte zij zich in de Afghanistankwestie. De chaos die daarop volgde en de Afghaanse levens die dit ongetwijfeld kostte en nog gaat kosten zijn voornamelijk haar toe te schrijven. Voorts schoffeerde zij Rutte in een lezing waar de honden geen brood van lusten en liet zij zich even zien bij de Algemene Politieke Beschouwingen waar zij verantwoording had moeten afleggen over het door haar als minister gevoerde beleid. Dat liet zij om onduidelijke redenen over aan Rob Jetten. Haar afwezigheid verklaarde ze door af te reizen naar de VN, maar dat ging ook al niet door. Dat vond zij achteraf 'niet democratisch'. Wat wel democratisch zou zijn is dat zij zich terug trekt uit het politieke gebeuren. Zij heeft in korte tijd genoeg onheil over zichzelf afgeroepen én veroorzaakt.

Jan Muijs, Tilburg