Nieuws/Wat U Zegt
1726689624
Wat U Zegt

Brief 1 ’Dialoog aangaan met alle partijen’

Natuurorganisaties geven aan geen duimbreed toe te geven aan de boeren en het kabinet komt met het simplisme van het jaar “de versnelling is nodig om te voorkomen dat het kabinet opnieuw nat gaat bij de rechter”. Dat het kabinet nat ging bij de rechter was het gevolg van eigen falend beleid, vindt Johan Sijtsema.

Achtereenvolgende kabinetten hebben, samen met banken (o.a. Rabobank) boeren gesteund, gefaciliteerd (middels vergunningen, financiën) en laten investeren in vernieuwingen en zijn medeverantwoordelijk voor de huidige stikstofcrisis.

Derhalve dient een regering zich niet te verschuilen achter rechterlijke uitspraken, of dreigementen van (milieu)organisaties, maar samen met boeren tot een oplossing te komen. Doe niet alsof een ’Armageddon’ over ons komt na 2030, maar ga in gesprek met elkaar en biedt ruimte voor meerdere oplossingen.

Johan Sijtsema, Rosmalen