Nieuws/Wat U Zegt
1728191
Wat U Zegt

Meerderheid keurt afschieten van zwakke grazers af

Uitslag Stelling: ’Dierenleed onacceptabel’

De meeste stemmers op De Stelling van de Dag vinden het bijvoeren van konikpaarden, edelherten en heckrunderen bij de Oostvaardersplassen een goed idee. De dieren sterven van de honger omdat het winter is en ze geen eten meer kunnen vinden.

Driekwart van de stemmers vindt het dierenleed onacceptabel. Staatsbosbeheer probeert het lijden nog enigszins te verzachten door in het ruige natuurgebied de uitgemergdelde dieren af te schieten. Maar ook dat stuit op verzet. Om die reden is een boswachter deze week bedreigd, hetgeen de meerderheid van de stellingdeelnemers overigens ook weer te ver vindt gaan. Een enkeling blijft er echter bij dat het ’misdadig’ is wat Staatsbosbeheer doet. „Bij dit experiment kon je het dierenleed al incalculeren.”

Een krappe meerderheid keurt het afschieten van uitgemergelde grazers af. „We moeten de Oostvaardersplassen zien als een park en daar de consequenties uit trekken. Op deze manier is het structurele dierenmishandeling en dus onaanvaardbaar”, zo schrijft een stemmer die er ook nog eens voor pleit de de dieren in het park anticonceptie te geven.

Een ander: „Als je daar dieren laat rondlopen die er eigenlijk niet horen, dan moet je je verantwoordelijkheid nemen en bijvoeren.”

Er is simpelweg te weinig eten voor de dieren, zo stelde een oud-bestuurder van Staatsbosbeheer deze week in de krant. Er lopen 5000 grazers rond bij de Oostvaardersplassen, terwijl er maar voor 700 beesten te eten is. Of dat een juiste voorstelling van zaken is, gelooft de ene helft van de stemmers wel, de andere helft niet. Een stemmer schrijft: „Je kunt de natuur wel op haar beloop willen laten, maar er staat een hek omheen.”

Een aantal stemmers denkt ook dat de situatie zo uit de hand is gelopen, doordat de grazers geen natuurlijke vijanden hebben, zoals wolven. „Laat ook wolven en beren daar los als je een gezonde populatie wilt hebben.”

Verontruste burgers gooien inmiddels balen hooi over de afrastering. Een kleine meerderheid van de stemmers juicht dat toe. Toch denken ook veel respondenten dat ook deze ’actievoerders’ het niet goed hebben begrepen. „Hooibalen brengen in je Porsche, hoe belachelijk”, zegt een van hen geamuseerd. Een andere stemmer vindt dat de hooibalengooiers zich een beetje aanstellen. „Dit zijn wilde dieren, geen huisdieren. Daar moet je anders mee omgaan...”

Zelfs de Partij voor de Dieren vindt bijvoeren niet de oplossing. Het zou zorgen voor onrust in de kuddes en dieren zouden agressief naar elkaar worden. Sommigen vinden dat de dierenpartij wel meer in de bres kan springen voor de paarden, runderen en herten. „Waarom doen jullie hier niets aan?”, zo vraagt een stemmer zich wanhopig af. Een ander: „Ik had van de Partij voor de Dieren wel meer actie verwacht.”

De dierenpartij ziet meer in uitbreiding van het leefgebied. Het leeuwendeel van de respondenten is het daar mee eens. „Nu zitten de grazers opgesloten in een te klein gebied, met een slechte beheerder. Als een boer zo met zijn dieren zou omgaan, dan zou hij worden bestraft.” De helft van de stemmers vindt ons land te klein voor een dergelijk ongerept natuurgebied. Van de Oostvaardersplassen dan maar een soort recreatiegebied maken, gaat echter weer te ver.