Nieuws/Wat U Zegt
1729985
Wat U Zegt

Brievencompetitie

Brief 3 ’Sterfte grazers is onnatuurlijk’

Staatsbosbeheer stelt dat sterfte van grote grazers door voedselgebrek en ontbering een natuurlijk verschijnsel is. Waar ter wereld sterven grote groepen herbivoren door honger,’ zo vraag J. Timmermans zich af. Nergens!

Staatsbosbeheer stelt dat sterfte van grote grazers door voedselgebrek en ontbering een natuurlijk verschijnsel is. Maar waar is dat ’natuurlijke verschijnsel’ op gebaseerd? Op de fantasie van de verantwoordelijken van het gebied, de Oostvaardersplassen.

Grote grazers hebben één natuurlijke eigenschap gemeen: ze kunnen grote afstanden afleggen op zoek naar voedsel. Dat ze na een kwartier wandelen in de dit gebied een hek tegenkomen, is geen natuurlijk verschijnsel.

Roep de verantwoordelijken tot de orde! Hou op met dit afschuwelijke dierenleed!

J. Timmermans, Frankrijk

Stem op deze brief

Of op een van de andere brieven: