Nieuws/Wat U Zegt
1731997927
Wat U Zegt

’Bejaardentehuizen noodzakelijk’

In het kader van corona is er onderzoek gedaan naar oversterfte, laat B. van Dam weten.

Die oversterfte wordt volgens het CBS deels verklaard door de toename van het aantal mensen dat overleed na een val. Het zijn vooral tachtigplussers die hieraan sterven en relatief vaak gaat het om mensen met dementie. Dit zijn dus de aantoonbare gevolgen van een bezuinigingsoperatie van de overheid waarbij ouderen moeten blijven thuiswonen. En dan wil de overheid juist dat nog meer ouderen thuis blijven wonen. Alle seinen zouden nu op rood moeten staan. Er moet dus stevig geïnvesteerd worden in bejaarden- en verpleeghuizen.

B. van Dam