Wat U Zegt/De Kwestie
1734692700
De Kwestie

De Kwestie: Pensioenkeuze

Veel wantrouwen tegen pensioenfondsen

We zouden liever zelf kiezen hoe we voor ons pensioen gaan sparen, dan het verplicht bij een pensioenfonds onder te brengen. Hoe? Dat weet niet iedereen, maar het wantrouwen tegen de huidige systematiek is groot.

Het uitblijven van indexeringen (verhogen) van de pensioenuitkeringen, hoewel de beurzen het de afgelopen jaren - een enorme dip tijdens de coronacrisis uitgezonderd - best goed deden, wakkert het wantrouwen alleen maar aan. „Er zit meer in de pensioenpot dan ooit”, signaleert een deelnemer aan De Kwestie, „maar de gepensioneerden merken daar niks van.”

En dat kan niet kloppen, volgens velen. En dus is het wantrouwen groot. „Pensioenfondsen en verzekeraars hebben er administratief een puinhoop van gemaakt (O_Kahn)”, „Er zijn in Nederland meer dan 300 verschillende pensioenfondsen actief. Die hebben allemaal directeuren en managers in dienst met dikke salarissen (Alex Duiker)”, „Ik heb nooit geloofd in pensioenen en verzekeringen. Het zijn criminele instellingen (Strinel)” „We worden genaaid waar we bij staan, ook het ABP haalt goede rendementen maar vanwege een fictieve rekenrente krijgen we niks (Janvan75)”, „De overheid is de grootste rover (Brulboei)” en „Onze eigen overheid en de EU dreigen al jaren een greep uit de kas te doen (Marinka 2019)” geven dat wantrouwen goed weer.

Deugt er dan niks aan het stelsel? De Twentenaar is minder negatief: „Laat de politiek zich niet bemoeien met het pensioenstel, welke het beste van de wereld wás. Met de nadruk op wás. Laten de bonden en werkgevers de regels bepalen en uitvoeren. Werknemers niet zelf voor hun pensioen laten sparen, dat wordt een ramp.”

Premiegeld

Anderen denken dat dat laatste wel meevalt. Steunpilaar heeft meer vertrouwen in het oordeelvermogen van de werknemer: „Waarom ben je - als je in loondienst werkt - verplicht aangesloten bij een pensioenfonds? Je bent toch geen klein kind? Je kunt zelf toch beslissen over wat goed of slecht voor je is? Voor sommige werknemers is het gewoon prettig en beter om dat premiegeld zelf in handen te krijgen. Dan zet je dat geld lekker op de bank of je gaat beleggen. Of je geeft het uit! Je krijgt toch ook AOW als je stopt met werken?”

Niet iedereen is het oneens met het ’verplichte’ systeem, maar velen kijken wel met argusogen naar de overheid. HJN bijvoorbeeld: „Kan iemand op dit forum mij uitleggen wat de overheid te maken heeft met mijn pensioen? Dat ze over de AOW gaan begrijp ik, maar niet over het aanvullend pensioen. De werknemer, de werkgever en het pensioenfonds bepalen de hoogte van de premie en de hoogte van het maandelijks uit te keren bedrag, na bijvoorbeeld 40 jaar premie te hebben betaald. Ook is de afspraak gemaakt aan het begin en tijdens het traject van premiebetaling dat de uitkering jaarlijks geïndexeerd zou worden. Daar heeft de overheid geen enkele bemoeienis mee, waarom bepalen zij dan nu achteraf de regels voor de hoogte van de indexatie? De overheid gaat daar mijn inziens helemaal niet over!”

Ook Bertus07 heeft geen interesse in bemoeienis van de overheid: „Als we de overheid omtrent dit gebeuren eens buitenspel konden zetten; dat zet meer zoden aan de dijk. We hebben een zeer goed stelsel! Ondanks alles zijn de pensioenpotten gegroeid tot 2000 miljard!” Maar dat geld komt niet bij de spaarders terecht, zeggen anderen. J_biesemann denkt te weten waarom - al maakt hij zijn bewering niet hard: „Miljarden worden er per jaar uitgekeerd als prestatiebeloning aan pensioenbeheerders. Ik vraag me af welke prestatie ze dan wel geleverd hebben, er is al jaren niet geïndexeerd.”

Maar mochten de pensioenfondsbestuurders de spreekwoordelijke strijkstok hanteren, dan is dat wel op te lossen, denkt T_efferen: „Eén pensioenfonds is de oplossing: dan kunnen al de directeuren en hun aanhang weg!”

Vergeten groep

Brompot stipt even een vergeten groep aan in deze discussie: „Er is een grote groep Nederlanders die van hun werkgever een pensioenverzekering gekregen heeft, omdat de werkgever niet verplicht bij een fonds zit. Ook zij zijn slachtoffer van het ECB-rente-wanbeleid, waardoor hun pensioenkapitaal niet of nauwelijks groeit. Noch de politiek, noch de media besteden daar ooit aandacht aan, omdat ze de groep kennelijk niet interessant vinden. Deze groep moet zelf maar uitzoeken hoe ze haar pensioen repareert, maar mag straks via de belastingen wel meebetalen aan de reparatie van fondspensioenen. Het is hoog tijd dat er ook een oplossing voor deze groep komt. Welke politicus of journalist durft er op te staan om ook dit probleem de aandacht te geven die het verdient?”

"Ik wil geen pensioenfonds dat mijn geld verbrast of mijn geld in een lijfrentepolis stopt, zodat mijn vermogen het collectief in gaat als ik kom te overlijden"

Zijn er nog gelovigen in het stelsel? Zeker, Aefe51lb bijvoorbeeld, maar ook deze reageerder is niet blij met de overheid: „Naar mijn idee is het huidige pensioensysteem de beste garantie dat zoveel mogelijk mensen naast hun AOW ook een pensioen ontvangen. Momenteel is het grootste probleem de liegende en bedriegende politiek met de veel te lage rekenrente. In 2010 was er een gemiddelde dekkingsgraad van 98% bij een belegd vermogen van 700 miljard euro. En nu is er minstens 2,5 keer zo veel belegd vermogen en de gemiddelde dekkingsgraad is nauwelijks veranderd. Dit zou in vergelijk met 2010 minstens 200% zijn met een juiste rekenmethode. Het aantal pensioendeelnemers en gepensioneerden is niet zoveel anders dan dik 10 jaar geleden. Dus het is de hoogste tijd dat de politiek eens stopt met liegen en bedriegen en stelen van de pensioenen, maar dat zal er voorlopig wel niet in zitten.”

Overheid

Gek genoeg denkt MTech dat de gemiddelde pensioenregeling beter bij de overheid kan worden ondergebracht: „Voor basispensioen (inkomen tot 60.000 eur per jaar) pleit ik gewoon voor één aanbieder: de overheid. Voor aanvullend pensioen wat mij betreft vrije keuze. Er gaat nu zoveel geld verloren aan overheadkosten en eventuele winstuitkeringen aan bestuurders!”

Dat leidt er dus toe dat een groot aantal mensen uiteindelijk liever zijn eigen boontjes dopt. Pieter Zeeuw: „Gelukkig heb ik gewoon individueel voor mijn pensioen gespaard naast de AOW, zodat ’het collectief’ er niets over heeft te zeggen met rare discussies over rekenrentes en pensioenleeftijd.” Armanddaas wil dat ook: „Waarom mogen we niet een pensioenpot zelf opbouwen? Ik wil geen pensioenfonds dat mijn geld verbrast of mijn geld in een lijfrentepolis stopt, zodat mijn vermogen het collectief in gaat als ik kom te overlijden in plaats van naar mijn kinderen. Ik wil gewoon een vermogen in eigen beheer opbouwen. Maar ja, in Nederland mag dat niet of je betaalt er megaveel belasting over. Alsof Nederlanders te dom zijn zelf iets op te bouwen!”

Pensioenrekening

Daantje58 is nog iets revolutionairder: „Ik denk dat we pensioenen maar helemaal los moeten laten. Zorg ervoor dat iedereen een eigen pensioenrekening heeft, waar men belastingvrij kan sparen: minimaal zoveel procent van het inkomen. Meer mag ook. Als je dan 64 wordt, mag je besluiten of je met pensioen wil en kan. Van AOW kan men absoluut niet rondkomen.”

PeterLang26-46582 zit misschien nog het dichtst bij de waarheid als hij - enigszins sarcastisch - opmerkt: „Ook op dit gebied barst het onder de reageerders weer van de experts. Eigenlijk zou de regering uit deze mensen moeten bestaan.”

De Kwestie: PensioenkeuzeLees meer over dit thema en vind alle verhalen in een overzichtMeer lezen hierover