Nieuws/Wat U Zegt
1738940134
Wat U Zegt

’Eigen huis nieuwe melkkoe’

Annemarie van Gaal hekelt het idee van DNB huiseigenaren voortaan extra te gaan belasten. Of door verhoging van het eigenwoningforfait, of door de waarde van de woning voortaan te gaan belasten in box 3. Oude wijn in nieuwe zakken.

Het steekt beslist niet toevallig nu de kop weer op, want een volgend kabinet zal het belastingstelsel zeker gaan herzien. Voorheen werd het eigenwoningbezit door de politiek gestimuleerd door middel van aftrek van hypotheekrente. Inmiddels is die aftrek beperkt en op termijn zelfs geheel afgeschaft. Dat schrappen gold intussen ook het zogeheten wetje Hillen, bedoeld om aflossen te stimuleren. Zij die dat deden komen door dat schrappen van een koude kermis thuis.

Het opnieuw extra belasten van eigenwoningbezit past dan ook bij de ingeslagen weg. Ik voorzie dat de overwaarde van de woning uiteindelijk in box 3 belandt. Niet de gehele waarde, want dan zouden alle woning eigenaren de klos zijn en in het geweer komen. En zoals het verleden leerde, durft de politiek dat niet aan, althans niet in één keer. In fases zal de eigen woning de nieuwe melkkoe van de overheid worden.

Willem de Kan