Nieuws/Wat U Zegt
1744946865
Wat U Zegt

’Cruciale vragen over biologische brandstoffen’

Aan de eigenaars/beheerders van biomassacentrales zou moeten worden gevraagd; kunt u garanderen dat uw ‘biologische’ brandstof géén geïmpregneerd sloophout, en andere materialen die chloor en chloriden (zoals gechloreerde koolwaterstoffen) bevatten, vindt Henk Mulder.

Het ontstaan van extreem giftige dioxinen is vaak het gevolg van verbranding van eerder genoemde materialen. Naast tal van ander gebeurtenissen met dodelijke slachtoffers door vrijkomende dioxinen in het verleden (Vietnamoorlog: in het ontbladeringsmiddel ‘Agent Orange’), kan worden verwezen naar een ontploffing in 1963 bij Philips-Duphar in Amsterdam.

Hierbij kwamen zeer giftige dioxinen vrij waardoor 50 mensen ziek werden van wie er uiteindelijk vier overleden. Nog een vraag; is het geen volksverlakkerij door deze biomassacentrales milieuvriendelijk te noemen?

Henk Mulder, Zwolle