Nieuws/Wat U Zegt
1753959
Wat U Zegt

’Vals beeld misdaadcijfers’

De misdaadcijfers kloppen mijns inziens al jaren niet en zijn vals. De bereidheid om aangifte te doen wordt kleiner, zo wordt gemeld. De slachtoffers worden ontmoedigd. Op die manier worden de cijfers altijd beter, terwijl we weten dat ze niet kloppen, stelt J. v. Reenen.

Tel daarbij op dat politie en justitie 70 procent niet in behandeling neemt en van de overige 30 procent de helft niet wordt opgelost, dan weten we precies hoe het er voorstaat. Los van de grote misdaad en het feit dat we een narcostaat aan het worden zijn – en de politie overal achteraan hobbelt als gevolg van te weinig kennis, kwaliteit en bezetting – kunnen die cijfers de prullenbak in. Aan leugens hebben we geen behoefte.

J. v. Reenen