Nieuws/Wat U Zegt
1755077
Wat U Zegt

’Krapte arbeidsmarkt schuld van de bedrijven zelf’

Uitslag Stelling: Baas moet eisen bijstellen

Steeds meer bedrijven in Nederland kampen met een personeelstekort. Het gros van de stellingdeelnemers (85%) is van mening dat de werkgevers het tekort aan arbeidskrachten zelf in de hand hebben gewerkt en daarom niet moeten klagen.

Tijdens de crisis werden werknemers te makkelijk ontslagen, stellen de respondenten. „Sindsdien worden werknemers vaak als wegwerpartikel gezien. Als je ze even niet nodig heb, gooi je ze op straat.” Ook het inwisselen van Nederlandse werknemers voor Oost-Europeanen wordt als voorbeeld genoemd.

Veel stemmers menen dat het geklaag dat er een gebrek zou zijn aan geschikte arbeidskrachten onterecht is. „In Nederland willen werkgevers gewoon voor een dubbeltje op de eerste rij zitten en nu komen ze zichzelf tegen”, luidt een reactie.

Iemand die bij de politie werkt, vertelt: „De afgelopen jaren is dankzij de mislukte reorganisatie een hoop ervaring, kennis en vaardigheden de nek omgedraaid. En nu is het huilen omdat bepaalde diensten (o.a. recherche) mensen te kort komen en ervaring en kennis missen.”

Een ander over de zorg: „In die sector hebben de werkgevers zelf er voor gezorgd dat veel werknemers afzwaaien door de hoge werkdruk en flex-contracten... dus eigen schuld. Geld ging boven kwaliteit van personeel.”

Driekwart denkt dat sectoren waarin sprake is van een personeelstekort, er niet genoeg aan doen om werknemers te vinden in Nederland. Volgens deze respondenten stellen zij te hoge eisen en zijn ze te bevooroordeeld over oudere werkzoekenden. „Voor de meest lullige baantjes wordt al een hbo-opleiding gevraagd en sollicitanten worden maar al te makkelijk afgewezen met ’u past niet in ons profiel’ (ofwel te oud of andere smoezen).”

Gevraagd wat de werkgevers het best kunnen doen om het personeelstekort op te heffen, wordt ’werknemers een vast contract aanbieden’ het vaakst genoemd, gevolgd door ’hogere lonen bieden’ en ’gerichter zoeken binnen de groep werklozen’. Een stemmer oppert: „Werklozen zouden ingezet moeten kunnen worden zonder het risico dat ze gekort worden op hun uitkering.”

Ook zouden werkgevers meer moeten inzetten op (om- en bij)scholing. Een respondent: „Ik ben zelf ook omgeschoold op mijn 38e en werk alweer 20 jaar tot volle tevredenheid in de IT, terwijl ik dacht dat de IT niets voor mij zou zijn.”

Twee derde voelt ervoor om werklozen te verplichten zich te laten omscholen. „Het is nonsens om mensen uit het buitenland te halen terwijl er hier genoeg aan de kant zitten”, zegt zo’n voorstander.

Een kleine minderheid (11%) vindt niet dat de werkgevers iets te verwijten valt wat betreft de krapte op de arbeidsmarkt. Deze groep meent dat de overheid te veel eisen aan werkgevers stelt, zoals twee jaar loon doorbetalen bij ziekte. Ook vinden zij scholing niet goed aansluiten op het bedrijfsleven.

Een respondent schrijft: „Met het afschaffen van de lts en de huishoudschool is de teloorgang van goede arbeidskrachten begonnen. Alles was er op gericht dat er gestudeerd moest worden, of je nu kon, wilde of niet. Het gevolg: we barsten van de managers op alle niveaus en hebben geen goede werknemers meer.” Maar je kunt het ook anders bekijken: „Er is geen krapte op de arbeidsmarkt maar een teveel aan economische groei.”