Nieuws/Wat U Zegt
1762379473
Wat U Zegt

Stemmers: tijd om ouderen eens goed te compenseren

’Pensionado’s gedupeerd’

Woede onder 95 procent van de stellingdeelnemers over de ontkoppeling van het minimumloon en de AOW. „AOW loskoppelen is discriminatie en 10 jaar geen pensioen indexatie is schandalig. Het wordt tijd om ouderen goed te compenseren”, klinkt het.

Vrijwel alle deelnemers, waarvan 59 procent ouder dan 66 jaar is, vinden dat de AOW moet worden verhoogd. „Ouderen worden al meer dan 10 jaren systematisch achtergesteld. Al jaren geen indexatie, wel kortingen en dan nu de ontkoppeling van de AOW en dat bij een inflatie van bijna 6 procent!”, reageert een stemmer. Volgens is velen is het onfatsoenlijk hoe er met de ouderen wordt omgesprongen: „De politiek lijkt de pestkop op het schoolplein. De persoon uitzoeken die het minst weerbaar is een daar lekker op in hakken. Al jaren krijgen wordt ouderen afgepakt waar zij jaren voor gewerkt hebben.”

En dat terwijl er meer dan genoeg geld in de pensioenpot zit. Ook voor indexering van de pensioenen, zo stelt het gros van de stemmers: „Er is ruim voldoende geld in de pot om te indexeren. Bij de pensioenfondsen moeten ze zich eerst eens realiseren dat ze met geld van de deelnemers betaald worden. Ze doen net alsof zij alleen maar rechten hebben. Dat er in de toekomst te weinig geld zou zijn om de pensioenen te betalen is klinkklare onzin. Er wordt voortdurend premie betaald en dat neemt men gemakshalve even niet mee.”

Veel stemmers zijn ontsteld over de keuzes van de regering: „Het kabinet strooit met geld door afschaffing van het leenstelsel, gratis kinderopvang en verhoging van onderwijssalarissen. Ouderen die rond moeten komen van een AOW en een klein pensioen dat ook al jaren niet geïndexeerd wordt kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen en hun huizen niet meer verwarmen, nadat ze 50 jaar gewerkt hebben aan de opbouw van Nederland.”

Maar liefst 93 procent van de stemmers vreest dan ook voor toenemende armoede onder ouderen: „Ouderen met een pensioen van 200 euro kunnen bijna niet rondkomen. De verwarming uit dus en eerder naar bed.” Volgens het plan zullen ouderen worden gecompenseerd met een hogere ouderenkorting, een bedrag dat ze mogen aftrekken van de belasting. Maar „de ouderencompensatie heeft geen effect op ouderen met alleen AOW omdat ze geen inkomensbelasting betalen”, reageert iemand hierop, „alleen de ouderen met aanvullend pensioen hebben hier profijt van. Verhoog liever de inkomstenbelasting op hogere pensioenen”.

Slechts enkele stemmers vinden dat het allemaal wel meevalt met die desastreuze situatie van pensionado’s. Ouderen in Nederland hebben het heus zo slecht nog niet, wordt er gezegd. „Ze kunnen van alles en nog wat vergoed krijgen door kwijtscheldingen, tegemoetkomingen, overal zijn potjes voor. Je moet er wel even achteraan, dus misschien kan de lokale overheid hier wat meer bij helpen.” Iemand anders ergert zich aan de slachtofferrol die ouderen aannemen: „Ik vind, dat ouderen helemaal niet achtergesteld worden. Ben zelf 68, met pensioen en altijd volledig gewerkt. Nu met AOW en pensioen 500 euro meer in de maand, dan toen ik werkte. Ik heb een huurwoning, maar de meeste mensen hebben ook nog een eigen woning, hypotheekvrij. Waarom klagen de ouderen altijd zo.”