Nieuws/Wat U Zegt
1765446
Wat U Zegt

Deelnemers: tegenprestatie voor uitkering billijk

Uitslag stelling: Bijstander hard aanpakken

Er moet een leer- en baanplicht komen voor werklozen. De meerderheid van de stellingdeelnemers (70 procent) omarmt het plan van VVD’er Dennis Wiersma en wil dat (langdurige) bijstanders zich meer inzetten in ruil voor hun uitkering.

De mening van de meerderheid over de stelling wordt het best verwoordt door een deelnemer die schrijft: „De bijstand moet een vangnet blijven voor de hulpbehoevenden die tijdelijk geen mogelijkheden hebben, echter nu lijkt er te veel vrijheid te zijn om een baan af te wijzen. Dit zou naar mijn mening afgeschaft mogen worden.”

Momenteel kent Nederland nog zo’n 400.000 werklozen. Grofweg een derde van hen zit langdurig in de bijstand. De meeste respondenten (71 procent) noemen dit aantal mensen in de bijstand ’erg hoog’. Bij velen bestaat ook het beeld dat deze uitkeringstrekkers niet veel doen om aan werk te komen. „Bijstanders moeten ook hun eigen verantwoordelijkheid oppakken en zich niet te gemakkelijk wijzen naar anderen die voor hen een en ander moeten regelen. Ik zie ook veel bijstanders die redelijk riant leven en gemakzuchtig zijn”, klinkt het verwijtend.

Uitkeringsgerechtigden moeten scholing en/of werk accepteren als tegenprestatie voor een uitkering, vindt zeven op de tien deelnemers. En bijna twee derde denkt dat een leven lang scholing nodig zal zijn om ’bij te blijven’ als werknemer. Hoewel de meesten dus voorstander zijn van het principe ’voor wat, hoort wat’, wordt door sommigen wel een voorbehoud gemaakt. Zo vindt een sympathisant van de stelling: „De aangeboden baan moet zo goed mogelijk passen bij de opleiding, c.q. ervaring van de persoon. Indien dat niet zo is, dan moet er een opleiding worden aangeboden.” De meesten (64 procent) stellen echter dat een werkloze iedere baan en/of opleiding moet accepteren om weer aan het werk te komen. Ook als dit betekent dat hij of zij een baan krijgt onder zijn of haar opleidingsniveau.

Menigeen is het erover eens dat in tijden van grote krapte op de arbeidsmarkt iedereen moet meedoen. Maar, dat niet iedereen, in dit geval de 50-plussers, mee kúnnen doen is een ander verhaal, dat door velen als onrechtvaardig wordt beschouwd. „De overheid moet de werkgevers aansporen om ouderen aan te nemen. Mogelijk is het een optie om de werkgevers een subsidie te geven om oudere werknemers in vaste dienst te nemen”, adviseert iemand. En werkgevers moeten af van de vooroordelen over oudere werknemers, stelt 82 procent van de respondenten.

Maar de leer- en baanplicht wordt door meer dan een kwart van de deelnemers afgewezen. Deze tegenstanders willen bijvoorbeeld geen dwangmaatregelen om werkloze 50-plussers aan de slag te krijgen. „Er moet individueel gekeken worden. Vaak wordt men door UWV als nummer behandeld. Hoeveel dienstjaren heeft iemand al? Als iemand al 30 tot 40 jaar gewerkt heeft, is er al die jaren al bijgedragen aan de staatskas en arbeidsmarkt. Laat deze mensen.”

De angst dat er straks veel meer werklozen bijkomen als gevolg van de toenemende robotisering bij bedrijven, wordt niet gedeeld door de meeste deelnemers. Zij verwachten eerder dat de krapte op de arbeidsmarkt blijft en zal toenemen door de vergrijzing van de samenleving.