Nieuws/Wat U Zegt
176780
Wat U Zegt

Brief 1

’Neutraliteit politie van belang’

De Amsterdamse politiechef Aalbersberg overweegt hoofddoekjes toe te staan als het niet lukt om meer agenten met een migratieachtergrond te werven. Hij verwijst daarbij naar landen als Canada en Groot-Brittannië waar het dragen van een hoofddoek is toegelaten om de politiekorpsen meer divers te maken.

In Nederland geldt sinds 2011 een door korpschefs en vakbonden onderschreven gedragscode op grond waarvan religieuze uitingen als hoofddoeken, keppeltjes en kruizen niet zijn toegestaan.

Terecht stelt minister Blok (Veiligheid en Justitie) dat die landelijke code nog steeds het geldende beleid is. Niet valt in te zien waarom Amsterdam daarvan zou moeten afwijken. Het verbod houdt weliswaar een beperking in van grondrechten, maar kennelijk waren alle partijen het erover eens dat het hier om een geoorloofde inbreuk ging, juist om de neutraliteit van de politie te benadrukken.

Bovendien mogen werkgevers, zoals de overheid, volgens EU-recht kledingvoorschriften uitvaardigen. Dergelijke voorschriften kunnen ook – mits goed onderbouwd – een hoofddoekverbod inhouden, zoals het Europees Hof van Justitie eerder dit jaar oordeelde. Vooral het gezond verstand dient hier te prevaleren: bij het uniform van de politie horen geen religieuze symbolen.

Theo Molijn