Nieuws/Wat U Zegt
1778036
Wat U Zegt

’Extra geld onderwijs een schijntje’

Woensdag staak ik voor gelijke beloning met andere hbo-opgeleide werknemers. Ik krijg maar 74 procent van hun loon. Daardoor zijn er niet genoeg mensen te krijgen voor de openstaande vacatures. En neemt mijn hoge werkdruk nog meer toe.

Ik heb bewust gekozen niet in het speciaal onderwijs te werken. Maar zit daar door passend onderwijs nu toch in, maar wordt daar niet naar betaald.

Op mijn niet witte school kunnen de meesten niet de ouderbijdrage betalen van 25 euro per jaar voor het vieren van feesten zoals Sinterklaas, welke door het rijk niet worden vergoed.

Bij een collega op een witte school met hoog opgeleide ouders is de ouderbijdrage meer dan 1000 euro per kind. Daardoor hebben ze extra leerkrachten en conciërges op hun school. Over sociale ongelijkheid gesproken.

Ik sta in mijn fulltime baan 930 uur per jaar voor de klas. Omdat er op school veel meer taken zijn dan lesgeven werk ik per jaar 1659 uur.

Nu het bericht dat er 236 miljoen voor werkdrukverlaging voor het basisonderwijs is vrijgemaakt, 150 euro per kind per jaar. Er is door onze lage salariëring geen leerkracht meer te krijgen. Ik ga voorstellen of dat geld bij de ouderbijdrage mag. Dan is Arie Slob de Sinterklaas...

Chris Wiets, Soest