Nieuws/Wat U Zegt
1779876
Wat U Zegt

Deelnemers wijzen ingreep politiek via spoedwet af

Uitslag stelling: Boos om beloning Hamers

„Politiek gaat niet over beloning in het bedrijfsleven. Wat Jesse Klaver nu voorstaat is een bijna communistische ingreep.” Dat betoogt een stellingdeelnemer die staat voor een nipte meerderheid (51 procent) die de spoedwet van GroenLinks ’betutteling’ vindt.

De 50 procent salarisverhoging naar 3 miljoen euro voor Hamers leidt tot grote commotie in de samenleving en zorgt voor zeer verdeelde meningen. Dat is terug te zien in de uitslagen van de stelling: 51procent vindt de spoedwet van GroenLinks tegen de hogere ING-beloning ’betutteling’ en 46 procent vindt van niet.

Voor veel stellingvoorstanders staat het al vast dat de GroenLinks-voorman Klaver een slaatje wil slaan uit de ophef voor eigen politiek gewin. „Klaver pakt de kans om reclame te maken voor zijn partij, dit heeft niets te maken met Hamers en ING”, stelt een respondent. En een ander betoogt: „Het heeft alles te maken met de komende (lokale) verkiezingen.” Bovendien menen de meesten dat de politiek zich afzijdig moet houden. Het zijn ING-commissarissen en aandeelhouders die verantwoordelijk zijn voor de beloning van hun bestuurders.

Toch zijn er onder de anti-spoedwet aanhangers ook enkelen die verwijzen naar de banken- en financiële crisis. Zij menen dat de staat wel degelijk een taak heeft om banken op de vingers te tikken over ongewenste ontwikkelingen. Zo schrijft iemand:„De politiek moet wel eisen stellen aan banken zodat we geen tweede crisis voor hen moeten oplossen, dus voldoende buffers om klappen op te vangen.”

Hoewel de meerderheid tegen een rem op het salaris van Hamers via een spoedwet is, wordt door de meerderheid (85 procent) het hogere loon wel onaanvaardbaar genoemd in vergelijking met de 1,7 procent loonsverhoging voor het ING bankpersoneel. „Maximale loonsverhoging moet in lijn lopen met de rest van het personeel, dat ING dikke winst maakt komt niet door Hamers alleen”, klinkt het verontwaardigd.

De boosheid is zo hoog dat voor zes op de tien deelnemers overstappen naar een andere bank, die wars is van de ’graaimentaliteit’, een reële optie is of zou zijn als zij ING-klant waren. En een kleine meerderheid (53 procent) ziet niet op tegen het openen van een nieuwe rekening bij een andere bank.

Diegenen die ingrijpen bij banksalarissen via een spoedwet wel aanvaardbaar vinden, halen vooral de bankencrisis aan als voorbeeld. De angst dat banken opnieuw in de problemen komen zit diep bij velen. Dat mag nooit meer gebeuren is de redenatie, en beteugeling van de financiële ambities van bankiers moet dan maar via wettelijke regulatie, klinkt het. „Een bank die gered is met belastinggeld zou dit soort loonsverhogingen niet moeten/kunnen doen”, laat een opposant fel weten. En een andere tegenstander foetert: „Banken volgen de perverse geldwolven van Wall Street onder het mom van gelijkwaardige beloning voor gelijkwaardige banen. De bankensekte houdt elkaar in stand: tot de volgende financiële crisis en de belastingbetaler weer kan lappen.”

Zeker acht op de tien deelnemers menen dat met de terugkeer naar forse beloningen en bonussen voor bankiers de bankwereld niets heeft geleerd. En zelfs anti GroenLinks-stemmers vinden dat de partij met de spoedwet een goed punt heeft.