Nieuws/Wat U Zegt
1783958205
Wat U Zegt

’Betuwelijn nietszeggend traject’

Toenmalige minister Loek Hermans, VVD, wist destijds met stellige overtuiging de Tweede Kamer, belangenorganisaties en burgers te vertellen dat de aanleg van de Betuwelijn van uiterst belang was, zegt J. Werkhoven.

Voor onze economie, werkgelegenheid en transitie van goederen. Duitsland voerde de druk op in Nederland om onvoorwaardelijk tot de aanleg over te gaan. Anno 2019 zien we dat Duitsland in grote gebreke blijft bij het realiseren van de passende aansluiting op dit goederentrein vervoer.

Hopelijk wordt pas in 2026 de aansluiting gerealiseerd, maar niets is zeker. We zijn nu decennia verder en zelfs in het perspectief van Europese samenwerking en klimaatbeheersing is de Betuwelijn een nietszeggend gebeuren voor onze oosterburen.

J. Werkhoven