Nieuws/Wat U Zegt
1784471371
Wat U Zegt

’Grondrechten geschonden’

Steeds meer Europese landen stellen een vaccinatie verplicht om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. Begrijpelijk maar onacceptabel, vindt B. van Dam.

Dit betekent een schending van onze grondrechten. Een dergelijke schending kan te verdedigen zijn, maar alleen in uitzonderlijke situaties en voor een beperkte duur. Daarvan is nu geen sprake. De besmettingen lopen weliswaar op maar de zorg staat niet onder druk en er overlijden relatief weinig mensen. Die toets vindt nu alleen op nationaal niveau plaats. Dat is ongewenst. Europa dient de grondrechten van allen te beschermen. Verdragen en Europese wetgeving zijn er niet voor niets. Zo holt Europa ook onze burgerrechten uit.

B. van Dam, Leiden