Nieuws/Wat U Zegt
1785724844
Wat U Zegt

Brief 3 ’Utrecht gewoon op geld uit’

De gemeente Utrecht zet een streep door het gratis parkeren op feestdagen. De uitzondering verdwijnt per 1 januari 2023 omdat die niet inclusief en gelijkwaardig zou zijn. Het gaat namelijk vooral om christelijke feestdagen, weet Joke Gort.

Het linkse stadsbestuur Utrecht kiest er niet voor om gratis parkeren op andere dan christelijke feestdagen te laten plaats vinden. Ze gebruikt het argument van ’niet inclusief’ maar mijns inziens is deze maatregel vooral bedoeld voor de Utrechtse gemeentekas. Zo erg is het al. Alles draait om geld! Dankzij de overheid!

Joke Gort