Nieuws/Wat U Zegt
1797080083
Wat U Zegt

’Jan Modaal wordt uitgekleed’

BRIEVENCOMPETITIE De vaste lasten van Jan Modaal zijn in 10 jaar tijd gestegen van 53procent naar 57 procent. Ik heb deze cijfers bijgehouden sinds 1972, het jaar dat ik trouwde. Toen bedroeg het percentage vaste lasten 40 procent van het netto inkomen, weet Sija van Geijn.

De regering zag erop toe dat de woonlasten ongeveer 25 procent bedroegen van het nettosalaris. De ziekenfondspremie bedroeg in totaal, werkgevers- en werknemersdeel, 7 procent van het brutosalaris. Deze situatie is inmiddels een droomscenario dat ver achter ons ligt. Jan Modaal is sinds de jaren zeventig structureel financieel uitgekleed. En pas nu, in 2019, begint het door te dringen dat de mensen die Nederland economisch overeind moeten houden failliet dreigen te gaan. Hopelijk wordt hier door de regering, na het zomerreces van acht weken, serieus aandacht aan besteed.

Sija van Geijn Oosterhout