Nieuws/Wat U Zegt
1799771507
Wat U Zegt

’Passend onderwijs farce’

Nu het onderwijs in een patstelling is geraakt, moet er worden gekeken, hoe deze situatie is ontstaan, meent Joke van Leeuwen.

De instelling van het passend onderwijs door oud-minister Dekker levert veel problemen op, waardoor de werkdruk enorm is gestegen. Eén of soms zelfs meerdere kinderen in de klas met gedragsproblemen zijn een ’last’ voor de hele groep. Te veel kinderen van deze klas krijgen te weinig aandacht en zullen minder presteren. Geld alleen zal dit probleem niet kunnen oplossen. Wel kan er meer worden geïnvesteerd in de uitbreiding van het speciaal onderwijs. Dit is goed voor de leraren, maar vooral goed voor de kinderen, die daar de juiste aandacht krijgen.

Joke van Leeuwen,

Amersfoort