Nieuws/Wat U Zegt
1801499128
Wat U Zegt

’Boa’s op luchthavens’

De laatste jaren is het ambtenarenbestand in ons land enorm gegroeid, waaronder ook het aantal boa’s, denkt H. Vink.

Deze boa’s hebben in de vakantieperiodes mogelijk minder te doen vanwege het feit dat veel mensen op vakantie zijn. Als gemeenten enkele boa’s tijdelijk beschikbaar zouden stellen ten dienste van de luchthavens in ons land zou dat wel eens een mooie oplossing kunnen zijn voor deze zomer. Ze hebben de opleiding al grotendeels gehad en kunnen snel ingezet worden.

H. Vink, Barneveld