Nieuws/Wat U Zegt
1806896336
Wat U Zegt

Boerenacties begrijpelijk gezien uitzichtloze situatie

Uitslag Stelling: ’Overlast voor lief nemen’

De protesterende boeren kunnen nog steeds op steun rekenen van driekwart van de stellingdeelnemers. De harde acties zijn volgens de meeste stemmers geoorloofd en noodzakelijk om het kabinet wakker te schudden.

Het boerenprotest verhardt. De boeren blokkeerden deze week weer hele snelwegen, staken brandstapels aan, braken door een politieafzetting en belaagden het huis van minister Van der Wal (Natuur en Stikstof). Premier Rutte veroordeelde de acties, de stellingdeelnemers doen dit niet. „Ik geef ze gelijk, het gaat om hun toekomst en de toekomst van hun kinderen”, zegt een stemmer. Men heeft veelal begrip voor de uitzichtloze situatie van de boeren. „Deze mensen zijn wanhopig en dreigen alles te verliezen omdat er politieke onwil is de onzalige Natura 2000-gebiedjes aan te passen”, klinkt het.

De boeren mogen dan ook alle middelen inzetten om het kabinet wakker te schudden, vindt 72 procent van de deelnemers. „De regering wil niet naar ze luisteren. Als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks”, zegt iemand. Velen zijn het hiermee eens: „Je krijgt alleen aandacht van de regering als je extreme dingen doet en wat de boeren nu doen heeft meer effect dan alleen maar even op het Malieveld staan met een tractor”. Een andere respondent vindt het jammer dat het zover moet komen, maar ’wel begrijpelijk gezien de uitzichtloosheid’.

Dinsdag werden de boeren door de ME van de A28 bij Meppel gehaald en trekkers in beslag genomen. Een overdreven reactie, vinden de meeste deelnemers. Een enkeling staat achter een keiharde aanpak van deze ’ontoelaatbare acties’: „De acties van de boeren zijn buitenproportioneel. Ze plaatsen zichzelf buiten de wet. Er moet veel harder tegen opgetreden worden. Tractoren op de snelweg in beslag nemen, hoge boetes en desnoods boeren arresteren. Deze acties zijn gevaarlijk voor burgers”.

Driekwart vindt dat we het ongemak van dit protest maar voor lief moeten nemen. Het is immers voor het goede doel. „Noodzakelijk kwaad! Het gaat over onze voedselvoorziening!”, reageert een stemmer. Echter, verder dan dit moeten de boeren niet gaan, stelt een groep stemmers. Als zij echt geweld gaan gebruiken zal de sympathie van het publiek wel verdwijnen, denkt 42 procent.

Ongeveer een kwart vindt dat de boeren nu al te ver gaan en een andere manier moeten vinden om hun ongenoegen te uiten. „Er zijn grenzen. Hulpverleners mogen niet met vuurwerk worden bekogeld, gevaarlijke situaties op de wegen zijn niet goed te praten en ministers thuis intimideren gaat veel te ver.” En: „Bedenk een publieksvriendelijke ludieke actie die niet ten koste van gewone burgers gaat, dan kweek je goodwill”, oppert iemand. Ook deze stemmer is het niet eens met de recente acties: „Door onmacht, woede en frustratie loopt het nu uit de hand. Ik begrijp de boeren maar laat ze op een nette manier actie voeren. En vooral niet de minister thuis opzoeken! Er moet wel snel een oplossing komen, want wij moeten onze boeren wel blijven behouden.” Een minderheid is van mening dat de boeren wel degelijk hun bijdrage moeten leveren aan stikstofreductie: „Zij moeten inzien dat megastallen niet meer kunnen. Maar de overheid moet wel beter met de boeren gaan overleggen.”