Nieuws/Wat U Zegt
1807540
Wat U Zegt

Meerderheid respondenten zegt ’nee’ tegen sleepwet

Uitslag Stelling: ’Politiek luistert toch niet’

Stemmen voor de nieuwe inlichtingenwet heeft weinig zin, vindt bijna 60 procent van de stellingdeelnemers. „Het is een raadgevend referendum en net als bij eerdere referenda legt de regering de uitslag toch naast zich neer”, reageert iemand mismoedig.

Desondanks zegt slechts 13 procent woensdag níet te gaan stemmen voor de wet, in de volksmond ook wel sleepwet genoemd. Zoals deze respondent: „We kiezen een parlement om haar werk te doen. Een raadgevend referendum slaat helemaal nergens op. Ik mag hopen dat men bij het totstandkomen van de wet nagedacht heeft over voors en tegens. Dus wat moet ik dan nog raad geven?”

Maar ook al zegt een aantal stellingdeelnemers dat het geen zin heeft om te stemmen toch gaan de meesten naar de stembus, „al is het alleen maar om te laten zien dat in geval van een massaal ’nee’ de regering naar alle waarschijnlijkheid weer de uitslag zal negeren en er nogmaals wordt aangetoond dat er noodzaak is tot democratische vernieuwing”.

Ruim een derde vindt dat het wel degelijk zin heeft om mee te doen aan het referendum. De kiezer kan zo wel een signaal afgeven, menen deze respondenten. „Als je niet stemt wordt de wet zeker niet aangepast”, redeneert er een.

Als het aan de deelnemers van de stelling ligt, wordt het een ’nee’ tegen de sleepwet; 54 procent stemt tegen, 25 procent voor, een klein percentage blanco of twijfelt nog.

Bijna de helft van de respondenten is het erover eens dat inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden moeten krijgen om het internetverkeer af te tappen in de strijd tegen terreur en cyberaanvallen. „Liever dat er een keer te veel wordt afgeluisterd dan dat de voorbereidingen op een aanslag worden gemist vanwege achterhaalde mogelijkheden”.

Dat de AIVD en MIVD daarmee ook ruimer toegang krijgen tot telefoon- en internetgegevens van onschuldige burgers, vindt twee derde wel een probleem. „Het is een grove inbreuk op de privacy”, reageert een deelnemer. „Buiten dat worden hier juist veiligheidsrisico’s gecreëerd. Niet alleen in relatie tot hackers, maar ook voor iedere Nederlander bij een wisseling van het regime. Doodeng.”

Ook het ongefilterd doorsturen van data naar bevriende mogendheden, ’die er mee mogen doen wat ze willen’, stuit velen tegen de borst. „Is Turkije een bevriende mogendheid? Waar ligt de grens?”

Twee op de drie zeggen goed op de hoogte te zijn van de inhoud van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Dat de wet te ingewikkeld is om over te stemmen, daar is ruim de helft het niet mee eens. Iemand schrijft boos: „Ik word niet in staat geacht om antwoord te geven op een simpele ja/nee vraag, maar moet wel voor vier jaar mandaat geven aan iemand die ik niet ken en me maar laten verrassen met wat er allemaal over me beslist wordt. Democratie op z’n Nederlands.”

Bij een ’nee’ zal Den Haag de wet gewoon onveranderd doorvoeren, denkt 85 procent, terwijl de meesten vinden dat de wet op een aantal punten zou moeten worden aangepast.

Maar een voorstander zegt: „Stel dat deze wet er niet zou komen en er gebeurt een vreselijke aanslag. Dan is heel Nederland in rep en roer en staat een ieder op de achterste benen hoe dat heeft kunnen gebeuren. Beetje hypocriet nietwaar?”