Nieuws/Wat U Zegt
180994984
Wat U Zegt

Lezers: Middeninkomens vergeten in koopkrachtplan

Uitslag Stelling: ’Visie kabinet ontbreekt’

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag een pakket aan maatregelen aan om de burgers de winter door te helpen. Slechts een klein deel van de stellingdeelnemers is tevreden: „Het kabinet doet aan symptoombestrijding. Er zit geen visie achter”, stelt men.

De meest besproken maatregel is het instellen van een prijsplafond voor energie. Dit gaat op 1 januari 2023 in. Amper een kwart van de deelnemers denkt dat dit zoden aan de dijk zet.

Volgens een derde is het wel goed dat er een volumegrens komt om mensen alsnog te stimuleren op energie te bezuinigen. Deze stemmer vindt het een eerlijk systeem: „Mooi dat er een plafond komt. Grote huizen en grootverbruikers zijn sneller door hun plafond, maar die kunnen ook meer betalen.” Een criticus reageert: „Het energieplafond is te laag, vooral voor mensen waarvan de huizen niet goed geïsoleerd zijn (huurhuizen en oude panden).” Velen vinden het vreemd dat het kabinet geen duidelijkheid geeft als gaat om de ’energieslurpende’ ondernemers. „Voor het mkb is dit een drama, de nachtbakker in Vlissingen stopt er al mee.”

In afwachting van het prijsplafond dat pas op 1 januari ingaat kunnen minima een voorschot krijgen op hun energiekosten. Meer dan de helft vindt dit een goede regeling. „Wel weer alleen voor de minima”, wordt er gezegd. En dat is ook het grootste bezwaar dat de stellingdeelnemers hebben ten opzichte van de koopkrachtplannen: „Middeninkomens blijven achter in de plannen voor koopkrachtherstel”, aldus 88 procent van de stemmers.

„Niet alleen het minimumloon moet omhoog”, zegt een deelnemer. Veel respondenten zijn het hiermee eens en zouden graag zien dat alle lonen de inflatie volgen, zoals de vakbonden bepleiten.

Over de aangekondigde verhoging van huur- en zorgtoeslag zijn de stemmers verdeeld. Critici stellen dat juist daar komen de middeninkomens in de knel komen, immers: „zij hebben nergens recht op”, wordt er gezegd. Een stemmer: „De werkende middenmoot komt er weer bekaaid van af. Het loont om in Nederland niet te werken want met een uitkering en toeslagen hou je inmiddels meer over om te besteden.” Iemand anders is het hiermee eens: „Werken moet lonen, toeslagen moeten juist omlaag voor mensen die wel kunnen maar niet willen werken.” Een draai aan de ‘belastingknop’ zou logischer zijn, vindt men veelal. „Nu zijn al de maatregelen een sigaar uit eigen doos”, zeggen veel stemmers. Een stemmer oppert: „Belastingen omlaag. Versimpel het belastingstelsel. Minder ambtenaren. Minder toeslagen etc. Het is zo simpel!”

Iets meer dan de helft vindt het verstandig dat het kabinet de staatsschuld tijdelijk laat oplopen om de koopkrachtplannen te financieren. „Ik mis alleen dat de klimaatdoelen op een zijspoor worden gezet om het land te redden”, zegt een deelnemer.

Het vertrouwen in het kabinet Rutte is dan ook ver te zoeken en het herstelplan zal hier geen verandering in brengen, aldus het gros van de stemmers. „Daarvoor is meer nodig dan strooien met geld”, klinkt het. „Door de maatregelen wordt die pijn wel enigszins verlicht. Deze kan nooit helemaal worden weggenomen.” Iemand anders vindt: „Er zijn te weinig structurele oplossingen en er ontbreekt een langetermijnvisie waar ons land naartoe moet.”

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop