Nieuws/Wat U Zegt
1810221
Wat U Zegt

Brievencompetitie

Brief 3 ’Achterdocht over nieuwe sleepwet’

Langzaam wordt steeds meer duidelijk over de inhoud van de omstreden sleepwet, stelt Wim Buts. Maar dat is wel wat weinig, oneerlijk en te laat. En dat leidt tot achterdocht.

Wat dat betreft leidt het referendum over de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten aan hetzelfde euvel als bij het Oekraïne-referendum: te weinig, oneerlijke en te late informatie over de inhoud van de beoogde wet, wat weer leidde en leidt tot achterdocht bij de kiezer.

Mijn eigen gevoel is dat mede dankzij onze inlichtingendiensten arrestaties zijn verricht die ons wellicht terroristische aanslagen hebben bespaard. Hierbij lopen we voorop op bijna al ons omringende landen.

Vóór stemmen dus? Toch bekruipt ook mij het gevoel dat er meer aan de hand is bij deze wet dan wordt voorgespiegeld. En dat is heel jammer voor een bewuste, realistische keuze. Ik weet het (dus) nog niet...

Wim Buts, Purmerend

Stem op deze brief

Of op een van de andere brieven: