Nieuws/Wat U Zegt
1811175
Wat U Zegt

’Verkeersapp leidt ook af’

Binnen enkele jaren worden we op grote schaal gekonfronteerd met slimme verkeerslichten en andere slimmigheden die realtime ter beschikking staan van de weggebruiker, voorziet Jan Muijs.

Via een app op de smartphone komt dan allerlei informatie op ons af, die van belang kan zijn voor een veiliger reisweg en die het ontstaan van files zoveel mogelijk tegen gaan.

Momenteel is het beleid er op gericht om het gebruik van de smartphone in het verkeer zoveel mogelijk te verminderen of zelfs te ontmoedigen, omdat dit dagelijks zware ongevallen ten gevolge heeft. Als zo’n app zijn intrede doet zal dat de veiligheid op de weg niet ten goede komen.

Integendeel. Door een constante stroom aan informatie zal de aandacht niet altijd op de weg zijn gericht. Met alle gevolgen vandien, zoals we nu al dagelijks kunnen zien.

Jan Muijs, Tilburg