Nieuws/Wat U Zegt
1811411
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Facebook niet te vertrouwen’

Mijn wantrouwen tegen moderne communicatiekanalen als social media is terecht gebleken, aldus Bert Osendarp.

E-mail verkeer wordt steeds meer ontmoedigd door banken, energiebedrijven, leveranciers van digitale diensten enz. Ook bij onze grootste bank de ING is e-mailen taboe; je kunt er alleen nog maar mee communiceren via Facebook, Twitter e.d. Wat deze dwingelandij voor gevolgen heeft is nu weer naar buiten gekomen.

Facebook heeft op zeer grote schaal misbruik gemaakt van persoonlijke gegevens. Mijn wantrouwen is dus terecht gebleken. Maar het noopt mij wel om of telefoonkosten te maken of brieven te sturen en dat is een verkeerde ontwikkeling.

Bert Osendarp, Herten