1812383
Wat U Zegt

Stemmers: te veel aandacht voor landelijke politici

Uitslag stelling: Lokale partij erg populair

Bij de campagnes van de gemeenteraadsverkiezingen zijn de landelijke partijkopstukken, zoals Rutte, Pechtold en Buma, te veel in beeld. Zij lopen daarmee de lokale partijvertegenwoordigers voor de voeten, vinden de meeste stellingdeelnemers (93%). Bij de campagnes van de gemeenteraadsverkiezingen zijn de landelijke partijkopstukken, zoals Rutte, Pechtold en Buma, te veel in beeld. Zij lopen daarmee de lokale partijvertegenwoordigers voor de voeten, vinden de meeste stellingdeelnemers (93%).

Of de inzet van deze ’landelijke politici’ veel zoden aan de dijk heeft gezet voor hun partijen, weten we morgen pas. Vier op de tien deelnemers denken dat de uitslag van de lokale verkiezingen wel een graadmeter kan zijn voor de populariteit van de landelijke partijen. De meesten (51%) echter vinden dat niet. Dat is op zich niet vreemd want 45 procent van de respondenten zegt vandaag te stemmen op een puur lokale partij. Op ruime afstand volgen de PVV (8%), VVD (6%) en CDA (3%). En één op de tien deelnemers is nog zwevend.

De laatste jaren is de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen erg laag; vier jaar geleden bijvoorbeeld was de opkomst gemiddeld genomen 54 procent, terwijl dit percentage is sommige gemeenten niet eens gehaald werd. De opkomstplicht, die tot de jaren ’70 van de vorige eeuw nog gold, hoeft voor de meesten niet meer terug. Toch baart de lage opkomst bij lokale verkiezingen de deelnemers wel zorgen. Als weinig mensen gaan stemmen komt de legitimiteit van de lokale democratie in gevaar, vindt 65 procent van de deelnemers. Sommigen menen dat de kiezer vanuit huis digitaal moet kunnen stemmen: „Geef mensen de mogelijkheid om te stemmen via bijvoorbeeld DigiD. Dan zouden veel meer mensen gaan stemmen.”

Mogelijk dat de combinatie met het raadgevend referendum over de sleepwet meer mensen naar de stembus zal trekken, maar aan de stellingdeelnemers zal het in ieder geval niet liggen: 82 procent van hen gaat vandaag zeker stemmen.

Toch overheerst bij velen wantrouwen in politici en menigeen denkt dat zijn of haar stem er niet toe doet: „De landelijke politici zullen na de 21e weer doen alsof hun neus bloedt. Terug naar de routine van hun bestaan. Ik zal mijn burgerplicht vervullen. Al heeft het totaal geen zin in de huidige politieke constellatie in Nederland.” En een ander stelt boos: „Politici? Wie vertrouwt ze nog?”

Ook stoort het stemmers dat kopstukken van landelijke partijen, de lokale partijvertegenwoordigers naar de achtergrond drukken in de campagne. Zo klaagt een stellingvoorstander: „Landelijke thema’s krijgen helaas meer aandacht dan lokale items.” En velen zijn de onderlinge politieke ruzies in partijen beu, die gevolgd worden door ’zetelroof’.

Verrassend veel respondenten zien wel iets in lokale politieke vernieuwing: meer dan de helft omarmt het idee van Telegraaf-columniste Annemarie van Gaal om de partijlijsten lokaal af te schaffen. Goed gekwalificeerde gemeentebewoners, die dichtbij de bewoners staan en lokale thema’s kennen, zouden zich kandidaat moeten stellen voor de gemeenteraad, zegt de meerderheid haar na.

Slechts zes procent van de deelnemers is het oneens met de stelling. Deze groep gelooft dat de kopstukken juist een wervende werking hebben op kiezers: „Bekende Nederlandse politici steunen juist hiermee dat er gestemd moet worden voor de gemeenteraden.” En sommigen menen dat deze voormannen nodig zijn om (lokale) populisten de wind uit de zeilen te nemen.