Nieuws/Wat U Zegt
1813505708
Wat U Zegt

Deelnemers: Stikstofcrisis kon je van verre zien aankomen

Uitslag Stelling: ’Regering zelf de schuldige’

Driekwart van de stemmers op de Stelling van de Dag vindt de maatregelen die het kabinet wil nemen voor de bouw om de stikstofcrisis op te lossen onvoldoende. Bovendien: ,,Nederland is stuurloos. Burgers en bedrijven weten niet waar ze aan toe zijn.’

Het kabinet wil met gerichte stikstofmaatregelen kleine en middelgrote woningbouwprojecten snel op gang helpen. Onder andere met een drempelwaarde voor vergunningen bij kleine hoeveelheden stikstofuitstoot.

Dat er maatregelen genomen móeten worden, daar is nog minder dan een derde van de stemmers (31%) het mee eens. Iets meer stemmers vinden dat de hoeveelheid PFAS (een verzamelnaam voor chemische stoffen in de bodem) in de grond moet worden beperkt. „Maatregelen zijn zeker nodig, maar moet dat meteen met zo’n omvang? Kan het niet wat minder, zodat mensen aan het werk kunnen blijven?” Een respondent stelt bijvoorbeeld voor om voor PFAS een noodwet te maken en extra geld uit te trekken voor wetenschappelijk onderzoek.

De bouwbedrijven die deze week op het Malieveld protesteerden, vrezen een nieuwe crisis in de bouw. Bijna alle stemmers (95%) delen die vrees. Een stemmer vindt dat de Nederlandse niet zo spastisch moet doen over stikstof. „We zijn het enige land in Europa dat hier een mega-probleem van maakt. Nederland komt zo in een crisis en dan is de ellende niet te overzien.”

Ook denken bijna alle respondenten dat de regering de stikstofcrisis had kunnen zien aankomen. „Het beleid is uitgedacht door politici die gewaarschuwd waren door de Raad van State, omdat de wetgeving niet strookte met andere wetten. En nu er via de rechter aan de bel wordt getrokken, zijn de dames en heren politici ineens allemaal vergeten dat ze zelf verantwoordelijk waren voor deze crisis. En toch slagen ze erin de verantwoordelijkheid bij burgers en bedrijven te leggen.”

Bouwers, en eerder ook boeren, trekken met groot materieel naar het Malieveld. Desondanks vindt een grote meerderheid (80%) dit geen misplaatst machtsvertoon. Veel stemmers wijzen naar ’de milieuclubs’ en de EU, als partijen die aan de touwtjes trekken. „Die houden Nederland nu in een wurggreep”, zo stelt een van hen. Ook de link met de ’linkse’ rechters, het was immers een rechter die het stikstofvonnis wees, is snel gelegd. „Het wordt tijd voor rechtse rechters”, zo vindt een stemmer.

De solidariteit van de stemmers gaat uit naar beide groepen bedrijven. Boeren én bouwers krijgen van een overgrote meerderheid de sympathie. „De ene keer zijn het weer boeren, dan weer bouwbedrijven en auto’s die te veel stikstof uitstoten. Raar dat we niks horen over de stikstofuitstoot bij de Formule 1 op het circuit van Zandvoort”, is een reactie. „Dan kan ineens wel alles. En: „Zolang Schiphol en de (plezier)vaart hierbij duidelijk buiten schot blijven, heeft de regering mij sympathie niet meer.”

Het antwoord op de vraag of boeren en bouwers door de crisis eieren voor hun geld kiezen en milieuvriendelijk(er) gaan produceren, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft denkt van wel, de andere van niet. Een stemmer heeft er een hard hoofd in: „Geen land heeft zulke strenge regels als Nederland. We lopen weer veel te ver voor de muziek uit.”