1814466
Wat U Zegt

Brievencompetitie

Brief 2 ’Kennis ontbreekt bij beleidsmakers’

In het artikel ’Boswachter in de vuurlinie’ (Tel. 21/3) gaat het over de Oostvaardersplassen. Ruim 5000 grote grazers op een postzegel van 20 km2 droog gebied is cultuur en geen natuur, meent Henk Mulder.

Thomas Mattijssen van Wageningen University en Research (WUR) merkt onder meer op, dat uit een WUR-onderzoek blijkt, dat burgers voornamelijk vanuit waarden en emoties redeneren, en beleidsmakers en natuurbeheerders de focus leggen op kennis. „Inzicht in elkaars taal is essentieel om nader tot elkaar te komen.” Driek van Wissen heeft ooit gezegd: „De taal is het voertuig van de geest.” Dan moet je natuurlijk wel de behoefte hebben om in hetzelfde voertuig te zitten. En dáár ontbreekt het juist aan. Thomas meent dat beleidsmakers en natuurbeheerders de focus leggen op kennis.

Na 130 jaar zijn de bizons weer terug in het oudste beschermde natuurgebied van Canada. Vorig jaar zijn 16 van deze grote grazers uitgezet in de uitgestrekte wildernis van het Banff National Park, dat een oppervlakte beslaat van 6641 km2 . Dat is natuur. ‘Iets’ groter dan die postzegel in de Oostvaardersplassen. Maar die kennis is blijkbaar niet aanwezig bij de door Thomas bedoelde beleidsmakers en natuurbeheerders.

Henk Mulder, Hasselt (Ov)

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: