Nieuws/Wat U Zegt
1814889139
Wat U Zegt

’Wie je kent, is belangrijker’

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) heeft Alexander Pechtold bereid gevonden om de verbouwing van het Binnenhof in goede banen te gaan leiden (Tel.13-6), meldt Henk Versteeg.

Dat deze benoeming veel laatdunkende reacties zou losmaken, stond bij voorbaat vast. Voor de klus die Pechtold gaat uitvoeren is het ‘wie je kent’ echter belangrijker dan ‘wat je kunt’, want kennis is macht, maar kennissen zijn machtiger. Tegen die achtergrond is Pechtold de juiste man op de juiste plaats!

Henk Versteeg, Nunspeet