Nieuws/Wat U Zegt
1816670
Wat U Zegt

’Herhaling van zetten bij Defensie’

Opnieuw verongelukt een militair in vredestijd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt het voorval en concludeert wederom grove nalatigheden en tekortkomingen bij de zorg voor veiligheid en gezondheid van medewerkers van Defensie. Het lijkt wel een blauwdruk van voorgaande ongewenste gebeurtenissen.

Onvoldoende technische voorzieningen en middelen ter voorkoming, procedures niet in orde, te weinig bevoegde instructeurs om de oefening te begeleiden en adequaat toezicht te houden. Daarnaast is de communicatie met nabestaanden een grote puinhoop terwijl al dertig jaar lang beloofd wordt die optimaal te doen verlopen.

Sedert de al vertraagde invoering van de Arbowet voor militairen (1985) meent Defensie doodleuk te moeten constateren na het fatale mortierongeluk in Mali in 2017, dat invoering van genoemde wet bij Defensie nog enige tijd behoeft. Wat een excuus! Schaamteloos! Op basis van deze Arbowet zou beleid gevormd moeten zijn. Resultaten nihil. Waarom is deze wet in leven geroepen? Apathisch hield de Tweede Kamer nauwelijks toezicht op bereikte doelstellingen. Vond het kennelijk best. Huilt nu krokodillentranen. Daar schieten nabestaanden niets mee op.

Ton Halderit, Echt