Nieuws/Wat U Zegt
1817472
Wat U Zegt

Bang om niet in goede gezondheid eindstreep te halen

Uitstel stelling: Roep om AOW-aanpassing

De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd - over drie jaar ligt die al op 67 jaar - baart veel mensen zorgen. Den Haag zou nu bekijken of die snelle verhoging iets kan worden teruggedraaid. Het gros van de stellingdeelnemers zou niets liever willen.

Sterker nog, de meesten zouden de AOW-leeftijd weer helemaal willen terugdraaien naar 65 jaar, of laten afhangen van het aantal dienstjaren. „Ik vind doorwerken tot je 67e of langer onverantwoord, mogen mensen nog van hun pensioen genieten?”, snauwt iemand.

Een magere zes procent vindt dat de verhoging van de AOW-leeftijd moet blijven zoals het nu is. „Het uitstellen hiervan is puur egoïsme en betekent het afschuiven van de gevolgen op de volgende generatie.”

Volgens politiek en sociale partners moeten we langer doorwerken omdat onze AOW en pensioenen anders onbetaalbaar worden, maar 82 procent gelooft daar helemaal niets van. Het is maar net waar je als regering je prioriteiten legt, vinden deze respondenten. „Ze storten wel jaarlijks miljarden in de bodemloze put die Europa heet”, zo luidt een van de vele boze reacties.

De overgrote meerderheid is van mening dat de AOW-leeftijd de afgelopen jaren in een te hoog tempo is gestegen. „Die had al vele jaren geleden gestaag omhoog gemoeten”, reageert een respondent. „Maar in plaats daarvan zijn er allemaal regelingen gekomen, zoals de vut, om mensen eerder met pensioen te laten gaan.”

Nu vindt er een inhaalslag plaats, maar de huidige generatie ouderen heeft te weinig tijd (gehad) om zich op die hogere AOW-leeftijd voor te bereiden. Een 64-jarige vertelt: „Voor mij is de versnelde verhoging een drama. Ik werk nu al 47 jaar als voeger en nu is mijn AOW-leeftijd 66 jaar en 8 maanden, terwijl ik fysieke klachten heb.”

Twee op de drie respondenten zijn bang dat hij of zij de eindstreep niet in goede gezondheid haalt. Als ze die eindstreep überhaupt halen, want werkgevers ontslaan oudere werknemers graag, zo is de ervaring van menig stellingdeelnemer. „En dan zijn het toch wel heel veel jaren om te overbruggen naar de AOW.”

Minister Koolmees (Sociale Zaken) zou bereid zijn de AOW aan te passen in ruil voor de handtekening van de vakbonden onder een nieuw pensioenstelsel.

Veel respondenten vertrouwen dat niet. De woorden ’chantage’ en ’koehandel’ vallen. Iemand schrijft: „Er moet absoluut geen uitruil plaatsvinden met betrekking tot een vernieuwing van het pensioenstelsel. Dit laatste moet als een apart onderwerp behandeld worden. Het is geenszins zeker dat het nieuwe pensioenstelsel een verbetering is!”

Behalve het terugdraaien van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, zijn er ook respondenten die opteren voor het aanpassen van de koppeling AOW-leeftijd en levensverwachting. „Het CBS kwam deze week weer met een hogere levensverwachting. Dat wordt straks doorwerken tot minimaal 70 jaar. Lopen we straks op de werkvloer rond met een rollator?”

Verder voelt driekwart voor een aparte regeling voor zware beroepen, hoewel velen toegeven dat criteria hiervoor moeilijk zijn op te stellen.

Heel veel respondenten pleiten voor meer keuze in de afbouw naar pensioen, zoals: „deeltijdpensioen, deeltijdwerken met optioneel extra inleg voor pensioen, wijziging werkzaamheden, demotie.”