Nieuws/Wat U Zegt
1821316
Wat U Zegt

’De arrogantie van de Randstad’

In het oosten des lands wordt wel eens smalend opgemerkt, dat voor de Randstad na Amersfoort het land ophoudt. De NS heeft nu de daad bij het woord gevoegd, schrijft Paul van der Starre: ook voor haar bestaat het oosten niet meer.

Je bent namelijk een knappe kop als je op de gele reisinformatieborden (in Rotterdam b.v.) namen van steden in het oosten, zoals Apeldoorn, Deventer en Enschede terug kunt vinden. De informatrice, die ik vroeg hoe ik weer in niemandsland kon terugkomen, zag de humor van de vraag niet in en reageerde kortaf en korzelig. De uitleg was summier en nog verkeerd ook. Met het verkeerde been uit bed gestapt kennelijk.

In de tijd van de wens om tot spreiding van het toerisme over heel Nederland te komen, teneinde de Randstad te ontlasten, een misser van de eerste orde. De beleidsmakers in het oosten hebben kennelijk zitten slapen, want mij is geen protest bij de NS bekend. Ook Rover laat het afweten.

Nu iedereen te pas en te onpas het woord ’discriminatie’ in de mond neemt: wij voelen ons gediscrimineerd!

Paul van der Starre, Welsum