Nieuws/Wat U Zegt
1823030775
Wat U Zegt

’Windenergie is windhandel’

In 2019 is het aandeel windenergie in de energieproductie ondanks miljarden subsidie minder dan 2% van het totaal finaal energieverbruik, weet R. Dumont.

Aanzienlijke verzwaring is nodig van het net voor transport van energie van windparken en zonnevelden. Minister Wiebes stuurt vele honderden miljoenen subsidie naar windparken die niet de burgers, maar energie-slurpende datacentra van Google, Amazon en andere van groene energie gaan voorzien. Waarom zouden die toch allemaal zo graag naar ons land komen? Deze bedrijven betalen vrijwel of helemaal geen belasting in ons land, profiteren van het groene label en leveren hier nauwelijks banen of restwarmte op.

R. Dumont, Maarssen