Nieuws/Wat U Zegt
1823147941
Wat U Zegt

’CO2-plafond luchtvaart noodzakelijk’

De luchtvaart is verantwoordelijk voor 15% van de totale klimaatimpact van de Nederlandse economie. Het is dan ook niet meer dan logisch dat deze sector, net als de industrie, landbouw en het wegtransport , moet bijdragen aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot, meent Dieuwertje Penders van Natuur & Milieu.

Waar andere sectoren gehouden zijn aan het Klimaatakkoord om hun CO2 uitstoot terug te brengen, kreeg de luchtvaartsector eerder de mogelijkheid om zélf klimaatdoelen op te stellen. Dit resulteerde een paar jaar geleden in het Akkoord Duurzame Luchtvaart. Een akkoord tussen overheid en de luchtvaart met afspraken over de te halen klimaatdoelen. Ruimschoots onvoldoende om de Parijsdoelen te halen, slappere ambities dan alle andere sectoren en uitgesmeerd over een veel te lange termijn. Maar nu zijn er klimaatafspraken, zo koketteerde de luchtvaart.

Het CO2-plafond waar luchtvaartpartijen nu moord en brand over schreeuwen (Tel. 11/5) , is simpelweg het wettelijk vastleggen van deze zelfbepaalde doelen. Niets meer en niets minder. Zoals de klimaatdoelen voor alle andere sectoren zijn vastgelegd in de klimaatwet, zo legt het CO2-plafond de doelen voor de luchtvaart vast. Op de afgelopen klimaattop in Glasgow vertrouwde de luchtvaartsector de samenleving zelfs toe om alles in het werk te stellen haar eigen klimaatdoelen óók nog Parisproof te krijgen. Door nu, drie jaar na het Akkoord Duurzame Luchtvaart, een zware lobby te voeren tegen invoering van het CO2-plafond, laat de sector zien een ongeloofwaardige en onbetrouwbare partner te zijn. Niet meer dan terecht dat de overheid de luchtvaart dwingende doelen oplegt, net als voor alle andere partijen in de samenleving.

Dieuwertje Penders (Natuur & Milieu)